Yaş Nedir?

Yaş, genellikle yıl, ay ve günlerle ölçülen zamanın geçişinin bir ölçüsüdür. Birinin veya bir şeyin ne kadar süredir var olduğunu veya belirli bir olaydan bu yana ne kadar zaman geçtiğini belirtmek için sıkça kullanılır.

Yaş Nasıl Hesaplanır?

Yaş hesaplama genellikle ilgili bireyin doğum tarihi ile mevcut tarih arasındaki zaman farkını belirlemeyi içerir. İşte yaş hesaplamak için temel bir yöntem:

  • Mevcut tarihi belirleyin: Bu, yılı, ayı ve günü içerir.
  • Doğum tarihini alın: Bu da yılı, ayı ve günü içerir.
  • Yıllar arasındaki farkı hesaplayın: Mevcut yılı doğum yılından çıkarın. Eğer doğum ayı ve günü mevcut yılda henüz gerçekleşmemişse, sonucu 1’den çıkarın; aksi halde olduğu gibi bırakın.
  • Ay ve gün farklarını düzeltin: Doğum ayı ve günü mevcut yılda henüz gerçekleşmemişse, 3. adımda elde edilen sonuçtan 1 yıl çıkarın. Bu düzeltme, ilgili kişinin mevcut yılda doğum gününe henüz ulaşmamış olduğu durumlarda doğruluğu sağlar.

İşte basit bir örnek:

Mevcut tarih Mayıs 14, 2024 ve birinin doğum tarihi 1 Haziran 2000.

  • Mevcut tarih: Mayıs 14, 2024
  • Doğum tarihi: Haziran 1, 2000
  • Yıllar arasındaki farkı hesaplayın: 2024 – 2000 = 24
  • Ay ve gün farklarını düzeltin: Çünkü doğum ayı ve günü (1 Haziran) mevcut yılda henüz gerçekleşmedi (2024), sonuçtan 1 yıl çıkarın: 24 – 1 = 23

Bu nedenle, kişinin yaşı 23 yaşındadır.

Bu yöntemin çeşitli varyasyonları vardır; bunlar, artık yıllar, belirli takvim sistemleri veya gereken hassasiyet düzeyi gibi faktörlere bağlıdır.

Ayrıca, çeşitli programlama dilleri ve yazılım paketleri, yaş hesaplama için yerleşik fonksiyonlar sunar.